Ia

edukacja wczesnoszkolna –PZO kl I

j. angielski – PZO I-III 2018-19

j. mniejszości narodowej – j. niemiecki – PZO_kl.I_III

religia – PZO RELIGIA 2018

w-f – Przedmiotowe zasady oceniania w klasie I Szkoły Podstawowej z wychowania fizycznego