Dyrektor

Dyrektorem naszej szkoły jest Pani Magdalena Szyndzielorz – nauczyciel j. polskiego.

Koncepcja Pracy Szkoły na lata 2017 – 2021

PLAN NADZORU 2017-2018