Dyrektor

Dyrektorem naszej szkoły jest Pani Magdalena Szyndzielorz – nauczyciel j. polskiego.