Kalendarz Roku Szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019 / 2020

Lp.

Treść

Termin

1

 Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019 r.

2

 Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

3

 Ustalenie ocen za I półrocze

10 stycznia 2020 r.

4

 Rozpoczęcie II półrocza

14 stycznia 2020 r.

5

Ferie zimowe

10 – 23 lutego 2020 r.

6

Rekolekcje Wielkopostne

7

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020 r.

8

Egzamin ósmoklasisty:

– język polski

21 kwietnia 2020 r.

– matematyka

22 kwietnia 2020 r.

– język obcy nowożytny

23 kwietnia 2020 r.

9

Dodatkowy egzamin ósmoklasisty

1 – 3 czerwca 2020 r.

10

Ustalenie ocen rocznych

10 czerwca 2020 r.

11

Konferencja klasyfikacyjna

15 czerwca 2020 r.

12

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

13

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

Lp.

Data

Treść

1.

2 stycznia 2020r. (czwartek) 9:00 rada szkoleniowa: ewaluacja wewnętrzna, testy kompetencji, egzaminy próbne 12:00 szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

2.

3 stycznia 2020 r (piątek) Długi weekend przed świętem Trzech Króli

3.

24 stycznia 2020r. (piątek) 9:00 szkolenie 6h w ramach programu Całościowy Rozwój Szkoły CRS2

4.

21 kwietnia 2020r. (wtorek) egzamin ósmoklasisty – j. polski

5.

22 kwietnia 2020r. (środa) egzamin ósmoklasisty – matematyka

6.

23 kwietnia 2020r. (czwartek) egzamin ósmoklasisty – język obcy

7.

24 kwietnia 2020r. (piątek) dzień po egzaminach

8.

29 maja 2020r. 9:00 festyn z okazji Dnia Dziecka organizowany z RR i Radą Osiedla, PP nr 18