Kalendarz Roku Szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019 / 2020

Lp.

Treść

Termin

1

Rozpoczęcie roku szkolnego
2 września 2019r.

2

  Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2019r.

3

Ustalenie ocen za I półrocze
10 stycznia 2020 r.

4

 Rozpoczęcie II półrocza
14 stycznia 2020 r.

5

Ferie zimowe
10 – 23 lutego 2020 r.

6

Rekolekcje Wielkopostne
 2 – 4 marca 2020r.

7

Wiosenna przerwa świąteczna
9 – 14 kwietnia 2020 r.

8

Egzamin ósmoklasisty:
– język polski
21 kwietnia 2020 r. 16 czerwca 2020r.*
– matematyka
22 kwietnia 2020 r. 17 czerwca 2020r. *
– język obcy nowożytny
23 kwietnia 2020r. 18 czerwca 2020r.*

9

Dodatkowy egzamin ósmoklasisty

1 – 3 czerwca 2020 r. 7 – 9 lipca 2020r.*

10

Ustalenie ocen rocznych
10 czerwca 2020 r. 8 czerwca 2020r.*

11

Konferencja klasyfikacyjna klas 1 – 7
Konferencja klasyfikacyjna klasy 8 oraz podsumowująca
15 czerwca 2020 r. 10 czerwca 2020r.*
19 czerwca 2020r.*

 

12

 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych klas 7 – 8
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych klas 1 – 6

 

26 czerwca 2020 r. 25 czerwca 2020r. *

26 czerwca 2020r. *

13

Ferie letnie
27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

Lp.

Data

Treść

1.

2 stycznia 2020r. (czwartek)
9:00 rada szkoleniowa: ewaluacja wewnętrzna, testy kompetencji, egzaminy próbne 12:00 szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

2.

3 stycznia 2020 r (piątek)
Długi weekend przed świętem Trzech Króli

3.

24 stycznia 2020r. (piątek)
9:00 szkolenie 6h w ramach programu Całościowy Rozwój Szkoły CRS2

4.

21 kwietnia 2020r. (wtorek)16 czerwca 2020r.(wtorek)*
egzamin ósmoklasisty – j. polski

5.

22 kwietnia 2020r. (środa) 17 czerwca 2020r. (środa)*
egzamin ósmoklasisty – matematyka

6.

23 kwietnia 2020r. (czwartek) 18 czerwca 2020r.(czwartek)*
egzamin ósmoklasisty – język obcy

7.

24 kwietnia 2020r. (piątek) 1 czerwca 2020r. (poniedziałek)*
dzień po egzaminach Dzień Dziecka

8.

29 maja 2020r. 12 czerwca 2020r. (piątek)*
9:00 festyn z okazji Dnia Dziecka organizowany z RR i Radą Osiedla, PP nr 18 – odwołany z powodu pandemii COVID-19
dzień po Bożym Ciele

*Zmiana organizacji pracy szkoły w związku z wprowadzonym stanem epidemii koronawirusa – wszystkie zmiany terminów są zgodne z wytycznymi MEN oraz dyrektora CKE