Kalendarz Roku Szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Termin Zadanie
04 IX 2023r.
Rozpoczęcie roku szkolnego:
a) 8:00 Msza święta
b) po Mszy świętej ok. 9:00 uroczyste rozpoczęcie nowego roku
szkolnego, ślubowanie klasy pierwszej
c) spotkania z wychowawcami klas:
 kl. 1a – Jolanta Lipińska s. 7
 kl. 2a – Sandra Słota, s, 13
 kl. 3a – Anna Pawłowicz, s. 8
 kl. 4a – Ilona Szafarczyk s. 41
 kl. 5a – Dawid Napieracz s. 21
 kl. 6a – Agnieszka Wientzek, s. 36
 kl. 7a – Agnieszka Adamiak, s. 35
23 XII – 31 XII 2023r. Zimowa przerwa świąteczna
11 I 2024r. Klasyfikacja za I półrocze
15 I – 28 I 2024r. Ferie zimowe
28 III – 2 IV 2024r. Wiosenna przerwa świąteczna
10 VI 2024r.Klasyfikacja roczna
21 VI 2024r. Zakończenie roku szkolnego
Dodatkowe dni wolne od nauki szkolnej
Data Przyczyna
13 X 2023r.Dzień Edukacji Narodowej (piątek) – wyjazd szkoleniowy nauczycieli i pracowników obsługi (brak dyżurów na świetlicy)
2 i 3 XI 2023r.Dzień Zaduszny i piątek pod Dniu Zadusznym
5 XII 2023r.Nadchodzą Święta – impreza integracyjna społeczności szkolnej nauczycieli, uczniów, rodziców
2 I 2024r.Dzień po Nowym Roku (wtorek)
2 V 2024r.Dzień między Świętem Pracy a Świętem Konstytucji 3 Maja (czwartek)
17 V 2024r.Dzień Patrona i impreza środowiskowa „Ramię w Ramię” (piątek)
31 V 2024r.Piątek po Bożym Ciele