Kalendarz Roku Szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018 / 2019

Lp.

Treść

Termin

1

 Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

2

 Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

3

 Ustalenie ocen za I półrocze

16 stycznia 2019 r.

4

 Rozpoczęcie II półrocza

11 lutego 2019 r.

5

Ferie zimowe

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

6

Rekolekcje Wielkopostne

7

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

8

Egzamin gimnazjalny:
– część humanistyczna 

10 kwietnia 2019 r.

  -część matematyczno-przyrodnicza

11 kwietnia 2019 r.

 -część z języka obcego nowożytnego

12 kwietnia 2019 r.

9

Dodatkowy egzamin gimnazjalny:

3 – 5 czerwca 2019 r.

10

Egzamin ósmoklasisty:

– język polski

15 kwietnia 2019r.

– matematyka

16 kwietnia 2019 r.

– język obcy nowożytny

17 kwietnia 2019 r.

11

Dodatkowy egzamin ósmoklasisty

3 – 5 czerwca 2019 r.

12

Ustalenie ocen rocznych

7 czerwca 2019 r.

13

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

14

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

Lp.

Data

Treść

1.

2 listopada 2018 r. (piątek) Dzień Zaduszny

2.

10 kwietnia 2019 r. (środa) egzamin gimnazjalny

3.

11 kwietnia 2019 r. (czwartek) egzamin gimnazjalny

4.

12 kwietnia 2019 r. (piątek) egzamin gimnazjalny

5.

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) egzamin ósmoklasisty

6.

16 kwietnia 2019 r. (wtorek) egzamin ósmoklasisty

7.

17 kwietnia 2019 r. (środa) egzamin ósmoklasisty

8.

2 maja 2019 r. (czwartek) dzień między dniami wolnymi: 1 a 3 maja