Kalendarz Roku Szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 IX 2020Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
21 XII 2020Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze
23 XII – 31 XII 2020Zimowa przerwa świąteczna
1 I 2021Nowy Rok
18 I – 31 I 2021Ferie zimowe
Termin poda ks. BednarekRekolekcje wielkopostne
1 IV – 6 IVWiosenna przerwa świąteczna
Zgodnie z harmonogramem CKE 25.05. – 27.05.2021Egzaminy ósmoklasisty
25 VI 2021Zakończenie roku szkolnego i nadanie imienia szkole

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

2 X 2020
9:00 – 12:00 warsztaty dla nauczycieli „Trudna klasa – diagnoza i interwencja”
12:30 – 15:00 szkolenie „Rozpoznawanie agresji i przemocy (w tym hejtu) oraz trudnych sytuacji wśród uczniów. Sposoby rozwiązywania tych problemów” (możliwość udziału rodziców)
14 X 2020
Dzień Edukacji Narodowej
4 I 2021
dzień między zimową przerwą świąteczną a Świętem Trzech Króli
5 I 2021
dzień między zimową przerwą świąteczną a Świętem Trzech Króli
25 V 2021
egzamin ósmoklasisty – język polski
26 V 2021
egzamin ósmoklasisty – matematyka
27 V 2021
egzamin ósmoklasisty – język obcy
4 VI 2021
Piątek po Bożym Ciele