Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem Samorządu Uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mały Samorząd Uczniowski

Opiekunem Małego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2032/2024 jest Pani Sandra Słota.

Lp.

Imię i Nazwisko

funkcja

1.

 

Przewodnicząca Małego Samorządu Uczniowskiego

2.

 

Zastępca przewodniczącej MSU

3.

 

Sekretarz MSU

4.

 

Skarbnik MSU

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Samorząd Uczniowski

                                     Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024 są Pani Anna Burzan i Pani Agnieszka Wientzek

Lp.

Imię i Nazwisko

funkcja

1.

Milena Czerniak

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

2.

Emilia Kubus

Zastępca przewodniczącego SU

3.

Emilia Fyrguth

Zastępca przewodniczącego SU

4.

Martyna Wojton

Zastępca przewodniczącego SU