Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem Samorządu Uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mały Samorząd Uczniowski

Opiekunem Małego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 jest Pani Sabina Klyta.

Lp.

Imię i Nazwisko

funkcja

1.

 

Przewodnicząca Małego Samorządu Uczniowskiego

2.

 

Zastępca przewodniczącej MSU

3.

 

Sekretarz MSU

4.

 

Skarbnik MSU

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Samorząd Uczniowski

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 są Pani Agnieszka Wientzek i Pan Paweł Wietrzykowski.

Lp.

Imię i Nazwisko

funkcja

1.

Kacper Kowalewski

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

2.

Lena Weisser

Zastępca przewodniczącego SU

3.

 

Skarbnik SU

4.

 

Sekretarz SU

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST