Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem Samorządu Uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mały Samorząd Uczniowski

Opiekunem Małego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 jest Pani Iwona Stasiak.

Lp.

Imię i Nazwisko

funkcja

1.

 

Przewodnicząca Małego Samorządu Uczniowskiego

2.

 

Zastępca przewodniczącej MSU

3.

 

Sekretarz MSU

4.

 

Skarbnik MSU

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Samorząd Uczniowski

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 są Pani Anetta Masalska i Krzysztof Kucharski

Lp.

Imię i Nazwisko

funkcja

1.

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

2.

 

Zastępca przewodniczącego SU

3.

 

Skarbnik SU

4.

 

Sekretarz SU

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST