Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem Samorządu Uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mały Samorząd Uczniowski

Opiekunem Małego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 jest Pani Sabina Klyta.

Lp.

Imię i Nazwisko

funkcja

1.

Alicja Szyndzielorz

Przewodnicząca Małego Samorządu Uczniowskiego

2.

Kalina Piotrowicz

Zastępca przewodniczącej MSU

3.

Martyna Wojton

Sekretarz MSU

4.

Liliana Kotucz

Skarbnik MSU

PLAN PRACY MAŁEGO SAMORZ¦ĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W K¦śDZIERZYNIE

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Samorząd Uczniowski

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 są Pani Anna Burzan i Pani Patrycja Kluger-Szymkowiak.

Lp.

Imię i Nazwisko

funkcja

1.

Emilia Kluger

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

2.

Emilia Płoskonka

Zastępca przewodniczącej SU

3.

Łucja Nowak

Skarbnik SU

4.

Lena Weisser

Sekretarz SU