Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem Samorządu Uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mały Samorząd Uczniowski

Opiekunem Małego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 jest Pani Sabina Klyta.

Lp.

Imię i Nazwisko

funkcja

1.

Roksana Bożek Przewodnicząca Małego Samorządu Uczniowskiego

2.

Zuzanna Nowak asystent przewodniczącego MSU

3.

Emilia Kubus asystent przewodniczącego MSU
PLAN PRACY MAŁEGO SAMORZ¦ĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W K¦śDZIERZYNIE

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Samorząd Uczniowski

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 są

Pani Marta Wiśniewska i Pani Patrycja Kluger-Szymkowiak.

Lp.

Imię i Nazwisko

funkcja

1.

Krzysztof Szczęsny przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

2.

Emilia Płoskonka zastępca przewodniczącego SU

3.

Weronika Kiel

Wiktoria Idasiak

Krzysztof Marczak

Daniel Kopeć

Adam Bukat

Dominik Szczęsny

Kacper Kowalewski

Szymon Ogrodnik

Wanessa Czopek

Oliwia Gawłowska

członkowie SU

Działania SU w roku szkolnym 2018-2019