Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem Samorządu Uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mały Samorząd Uczniowski

Opiekunem Małego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023 jest Pani Sandra Słota.

Lp.

Imię i Nazwisko

funkcja

1.

 

Przewodnicząca Małego Samorządu Uczniowskiego

2.

 

Zastępca przewodniczącej MSU

3.

 

Sekretarz MSU

4.

 

Skarbnik MSU

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Samorząd Uczniowski

                                     Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023 są Pani Anna Burzan i Pani Agnieszka Wientzek

Lp.

Imię i Nazwisko

funkcja

1.

Lena Weisser

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

2.

Emilia Kubus

Zastępca przewodniczącego SU

3.

 

Skarbnik SU

4.

 

Sekretarz SU