Spotkania z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Termin

Tematyka spotkania

10 września 2018 r.

16:30 klasa I – II

17:00 klasy IV – VII

17:30 klasy VIII – III g

I. Zebranie ogółu rodziców:

1. Plan pracy szkoły.

2. Zmiany w organizacji lekcji i przerw.

3. Dziennik elektroniczny.

4. Informacje, jakie można znaleźć na stronie internetowej szkoły.

5. PZO i ocenianie zachowania.

6. Ubezpieczenie.

7. Informacja wychowawcy klasy o planie pracy wychowawczej.

8. Wybór Rady Klasowej Rodziców.

9. W klasach: 1a, 1b – wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

10. W klasach 1 – 2 zapytać o dystrybutory wody.

11. Procedura udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

12. Zebranie oświadczeń dotyczących udziału z zajęciach pozalekcyjnych. Są konieczne w przypadku rewalidacji, zkk, zdw, kółka matematycznego w kl. 8 i 3 g, kółka humanistycznego w kl. 8 i 3g oraz tych uczniów, wolontariatu, Sekcji Młodych Ratowników, kółka muzycznego, kółka teatralnego, cheerleaderek, kółka matematycznego, kółka matematyczno – polonistycznego, kółka polonistycznego, kółka plastycznego, Klubu Odkrywców Niemieckiego, kółka j. angielskiego; nie ma konieczności w przypadku konsultacji przedmiotowych).

13. Klasy IV a i IV b – deklaracje udziału w wdż.

14. Klasa 3 g – deklaracje wyboru języka na egzaminie gimnazjalnym.

15. Klasa 8 – deklaracje wyboru języka na egzaminie ósmoklasisty.

16. Wycieczki klasowe.

29 października 2018 r.

16:30 klasy I – II

17:00 klasy IV – VII

17:30 klasy VIII – III g

Zebranie rodziców. Informacja wychowawcy o postępach w nauce i zachowaniu.

17 grudnia 2018 r.

16:30 klasy I – II

17:00 klasy IV – VII

17:30 klasy VIII – IIIg

Zebranie rodziców. Informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze roku szkolnego i możliwościach ich poprawy. Sprawy bieżące.

21 stycznia 2019 r.

16: 30 klasy I – II

17:00 klasy IV – VII

17:30 klasy VIII – III g

Zebranie rodziców. Informacja o uzyskanych wynikach w nauce i zachowaniu uczniów w I półroczu. Podsumowanie pracy szkoły w I półroczu.

27 lutego 2019 r.

16: 30 klasy I – II

17:00 klasy IV – VII

17:30 klasy VIII – III g

Zebranie rodziców. Informacja o wynikach w nauce i o zachowaniu. Sprawy bieżące.

25 marca 2019r.

16: 30 klasy I – II

17:00 klasy IV – VII

17:30 klasy VIII – III g

Zebranie rodziców. Informacja o wynikach w nauce i o zachowaniu. Sprawy bieżące, w tym egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty.

27 maja 2019r.

16: 30 klasy I – II

17:00 klasy IV – VII

17:30 klasy VIII – IIIg

Zebranie rodziców. Informacja o przewidywanych ocenach rocznych i możliwościach ich poprawy. Sprawy bieżące.