Spotkania z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

TerminTematyka
6 IX 2023 środa
16:00 kl. 1 – 4


16:45 kl. 5-7
1) Plan pracy szkoły
2) Informacja wychowawcy klasy o planie pracy wychowawczej
3) Statut szkoły
4) PZO i ocenianie zachowania
5) Wybór Rady Klasowej Rodziców (tzw. trójki klasowe)
6) Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców (tylko kl. 1)
7) Zmienne obuwie (biała, gumowa podeszwa)
8) Umawianie się na rozmowy z nauczycielem przez e-dziennik lub e-mail. Godzina dodatkowa nauczycieli dla uczniów i rodziców.
9) Rodzice nie wchodzą na teren szkoły, nawet do świetlicy
30 X 2023 poniedziałek
16:00 kl. 1-4
16:45 kl. 5-7
1) Spotkania z wychowawcami klas – informacje o postępach w nauce i o zachowaniu.
2) Sprawy bieżące
18 XII 2023 poniedziałek
16:00 kl. 1-4
16:45 kl. 5-7
1) Spotkania z wychowawcami klas – informacje o postępach w nauce i o zachowaniu.
2) Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych
3) Sprawy bieżące
18 III 2024 poniedziałek
16:00 kl. 1-4
16:45 kl. 5-7
1) Informacje o postępach w nauce i o zachowaniu.
2) Sprawy bieżące.
13 V 2024 poniedziałek
16:00 kl. 1-4
16:45 kl. 5-7
1) Informacja o postępach w nauce i o zachowaniu.
2) Informacje o przewidywanych ocenach rocznych
3) Sprawy bieżące.