Spotkania z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Termin

Tematyka spotkania

9 września 2019 r.

16:30 klasy 1 – 3

17: 30 klasy V – VIII

 1. Plan pracy szkoły.

 2. Informacja wychowawcy klasy o planie pracy wychowawczej.

 3. PZO i ocenianie zachowania

 4. Procedura udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 5. Klasa 8 – deklaracje wyboru języka na egzaminie ósmoklasisty

 6. Ubezpieczenie

 7. Wybór Rady Klasowej Rodziców

 8. Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców

 9. Dystrybutory wody w klasach 1 – 3

 10. Strefa rodzica od 1 X

 11. Zmienne obuwie

 12. Umawianie się na rozmowy z nauczycielem przez e-dziennik lub e-mail

 13. Wycieczki klasowe

28 października 2019 r.

16:30 klasy V – VIII

17: 30 klasy 1 – 3

Zebranie rodziców. Informacja wychowawcy o postępach w nauce i zachowaniu.

9 grudnia 2019 r.

16:30 klasy 1 – 3

17: 30 klasy V – VIII

Zebranie rodziców. Informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze roku szkolnego i możliwościach ich poprawy. Sprawy bieżące. Informacje o egzaminie ósmoklasisty.

         30 marca 2020r.

16:30 klasy V – VIII

17: 30 klasy 1 – 3

Zebranie rodziców. Informacja o wynikach w nauce i o zachowaniu. Sprawy bieżące. Informacje o egzaminie ósmoklasisty.

     

11 maja 2020r.

16:30 klasy 1 – 3

17: 30 klasy V – VIII

Zebranie rodziców. Informacja o przewidywanych ocenach rocznych i możliwościach ich poprawy. Sprawy bieżące.