„Człowiek tworzy historię, historia tworzy człowieka. Program nauczania historii w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej” – Magdalena Szyndzielorz