Rada Szkoły

Rada Szkoły Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu

zwana Radą Szkoły, została powołana w roku szkolnym 2016/2017 na wniosek dyrektora szkoły mgr Magdaleny Szyndzielorz.

Akty prawne stanowiące o radzie szkoły:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) USO

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) KN

Skład Rady Szkoły – kadencja 2019-2021:

Agnieszka Adamiak – Przewodnicząca Rady Szkoły

Małgorzata Witczak – Zastępca Przewodniczącego Rady Szkoły

– Sekretarz Rady Szkoły

Anna Pawłowicz – Członek Rady Szkoły

Ramona Kurelowska – Członek Rady Szkoły

Grzegorz Maguda – Członek Rady Szkoły

Klaudia Puszcz – Członek Rady Szkoły

Skład Rady Szkoły – kadencja 2017-2019:

Agnieszka Adamiak – Przewodnicząca Rady Szkoły

Małgorzata Witczak – Zastępca Przewodniczącego Rady Szkoły

Bożena Bycka – Sekretarz Rady Szkoły

Anna Pawłowicz – Członek Rady Szkoły

Marek Kiełbasa – Członek Rady Szkoły

Ewa Garbal – Jochem – Członek Rady Szkoły

Krzysztof Szczęsny – Członek Rady Szkoły

Anna Szyndzielorz- Członek Rady Szkoły

Dominik Cedzich- Członek Rady Szkoły

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Regulamin Rady Szkoły – rada szkoły regulamin