Zastępstwa

Zastępstwa są widoczne w e-dzienniku! Prosimy o zapoznawanie się z nimi właśnie w tym miejscu.