Rada Pedagogiczna i Pracownicy niepedagogiczni

KADRA SZKOŁY – ROK SZKOLNY 2020/2021

IMIĘ I NAZWISKONAUCZANE PRZEDMIOTYDODATKOWA FUNKCJA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021E-MAIL SŁUŻBOWY 
MAGDALENA   SZYNDZIELORZjęzyk polskidyrektor szkołydyrektorpsp16@kedzierzynkozle.pl
AGNIESZKA ADAMIAKjęzyka polski, historiawychowawca klasy 4a, koordynator projektów edukacyjnych, Przewodnicząca Rady Szkoły, socjoterapeuta, tyflopedagog, wychowawca świetlicy, wychowawca świetlicy środowiskowo – socjoterapeutycznejagnieszka.adamiak@pspkkozle.pl
Ks. MARIAN BEDNAREKreligiamarian.bednarek@psp16kkozle.pl
ANNA BURZANmatematyka, chemia,pedagog szkolny, socjoterapeuta, wychowawca świetlicy środowiskowo – socjoterapeutycznej
anna.burzan@psp16kkozle.pl
PATRYCJA KLUGER – SZYMKOWIAKjęzyk polskiwychowawca klasy 8apatrycja.kluger-szymkowiak@psp16kkozle.pl
SABINA KLYTAedukacja wczesnoszkolnawychowawca klasy 3a, opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego, wychowawca świetlicy środowiskowo – socjoterapeutycznejsabina.klyta@psp16kkozle.pl
JOLANTA LIPIŃSKAedukacja wczesnoszkolna, zajęcia rozwijające kreatywnośćwychowawca klasy 1a, oligofrenopedagog, lider zespołu nauczycieli ds. oceniania kształtującegojolanta.lipińska@psp16kkozle.pl
ANETTA MASALSKAjęzyk polski, historiaprowadząca zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wychowawca świetlicyanetta.masalska@psp16kkozle.pl
BARBARA MUTWINjęzyk niemiecki, język mniejszości narodowej niemiecki
barbara.mutwin@psp16kkozle.pl
DAWID NAPIERACZwychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwaosoba odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy, wychowawca świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej, prowadzący pozalekcyjne zajęcia sportowedawid.napieracz@psp16kkozle.pl
ANNA PAWŁOWICZgeografia, muzyka, edukacja informatyczna,wychowawca klasy 7a, członek Rady Szkoły, oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy środowiskowo – socjoterapeutycznejanna.pawlowicz@psp16kkozle.pl
KAROLINA PIWOWARpsycholog szkolny
karolina.piwowar@psp16kkozle.pl
TERESA PODOBOROŻNAmatematykawychowawca klasy 6a, osoba prowadząca zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematykiteresa.podoborożna@psp16kkozle.pl
MAŁGORZATA PYRSZedukacja wczesnoszkolnawychowawca klasy 3b, wychowawca świetlicymalgorzata.pyrsz@psp16kkozle.pl
MAŁGORZATA SMALEC – WITCZAKbiologia, chemia, fizyka, przyrodaosoba zastępująca dyrektora w czasie jego nieobecności, pedagog pracujący z dziećmi autystycznymi, koordynator projektów edukacyjnych, opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza, członek Rady Szkoły, wychowawca świetlicy środowisko – socjoterapeutycznejmalgorzata.smalec-witczak@psp16kkozle.pl
IWONA STASIAKedukacja wczesnoszkolnawychowawca klasy 2a, wychowawca świetlicy, osoba odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy i organizację ewakuacjiiwona.stasiak@psp16kkozle.pl
ILONA SZAFARCZYKplastykabibliotekarz, wychowawca świetlicyilona.szafarczy@psp16kkozle.pl
Ks. MATEUSZ WIECZOREKreligiaRzecznik Praw Uczniamateusz.wieczorek@psp16kkozle.pl
AGNIESZKA
WIENTZEK
język niemiecki, język mniejszości narodowej niemieckiopiekun Samorządu Uczniowskiegoagnieszka.wientzek@psp16kkozle.pl
PAWEŁ
WIETRZYKOWSKI
wychowanie fizyczneprowadzący pozalekcyjne zajęcia sportowe, wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej, opiekun Samorządu Uczniowskiegopawel.wietrzykowski@psp16kkozle.pl
MARTA WIŚNIEWSKAjęzyk angielskiwychowawca klasy 7b, lider zespołu ds. oceniania kształtującego, wychowawca świetlicy środowiskowo – socjoterapeutycznejmarta.wisniewska@psp16kkozle
KATARZYNA WRONAjęzyk angielskikatarzyna.wrona@psp16kkozle.pl
KLAUDIA ZAPOTOCZNAedukacja informatyczna, informatyka, technika, wiedza o społeczeństwiewychowawca klasy 6a, doradca zawodowy,lider zespołu nauczycieli ds. oceniania kształtującegoklaudia.zapotoczna@psp16kkozle.pl

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

PATRYCJA LIPIŃSKAsekretarz szkoły, kierownik świetlicy socjoterapeutycznejpsp16@kedzierzynkozle.pl
AGNIESZKA KIELinspektor ochrony danych osobowychszpnr16@wp.pl
MAŁGORZATA CHODYNIECKAosoba dbająca o ład, porządek i estetykę na terenie szkoły i wokół niejmalgorzata.chodyniecka@psp16kkozle.pl
BEATA JOSZosoba dbająca o ład, porządek i estetykę na terenie szkoły i wokół niejbeata.josz@psp16kkozle.pl
ANNA MAKOWSKAosoba dbająca o ład, porządek i estetykę na terenie szkoły i wokół niejanna.makowska@psp16kkozle.pl
AGNIESZKA MIETELSKAosoba dbająca o ład, porządek i estetykę na terenie szkoły i wokół niejagnieszka.mietelska@psp16kkozle.pl
ROBERT SZMANDRAosoba dbająca o ład, porządek i estetykę na terenie szkoły i wokół niejrobert.szmandra@psp16kkozle.pl