Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w Roku Szkolnym 2019/2020:

Ewa Płoskonka – Przewodnicząca RR

Agnieszka Kiel – Wiceprzewodniczący RR

Weronika Arska – Skarbnik RR

Agnieszka Nowak – Protokolant RR

Artur Piotrowicz

Anna Łukaszczyk

Ewelina Krajda

Klaudia Puszcz

Beata Bajer

Grzegorz Maguda

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt z Radą Rodziców: rrpsp16kk@onet.pl lub osobiście podczas spotkania z rodzicami od godz.17.00-19.00 w sali nr 19.

Numer konta Rady Rodziców: PKO BP S.A. 58 1020 3714 0000 4002 0371 5059


SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

Szanowni Rodzice,
Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wpłatę na RR w roku szkolnym 2019/20 kwotę 30 zł.
Niniejszym informujemy, że wpłata jest dobrowolna .Jeżeli mają Państwo więcej niż dwoje dzieci w szkole to trzecie i kolejne jest zwolnione z opłat. Składkę tę należy przekazać do rodzica, który został wybrany z waszej klasy do Rady Rodziców w terminie do końca października lub na następnym zebraniu rodziców które odbędzie się 28 .10.2019 lub można przelać na rachunek 58 1020 3714 0000 4002 0371 5059 w tytule wpisać imię nazwisko dziecka i klasa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2019/2020

Protokół z zebrania Rady Rodziców 1 –Protokół z zebrania RR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2018/2019

Porozumienie 1% –Porozumienie_1%_na_2019_r

Protokół nr 3/RR/2018/2019 –Protokół nr 3 z dnia 12-12-2018

Plan finansowy i preliminarz Rady Rodziców 2018/2019 – Plan finansowy RR 2018-2019 + Preliminarz

Protokół nr 1* – Protokół nr 1 z dnia 19-09-2018

Protokół  nr 2* – Protokół nr 2 z dnia 17-10-2018

*Ze względu na ochronę danych osobowych oryginał protokołu wraz z załącznikami dostępny jest do wglądu w sekretariacie szkoły.

Sprawozdanie Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018 – Sprawozdanie

Protokół konkursowy – kącik wypoczynkowy  – Protokół konkursowy

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROK SZKOLNY 2017/2018

Regulamin Rady Rodziców  – Regulamin Rady Rodziców

Preliminarz Rady Rodziców 2017/2018 – Preliminarz RR 2017-2018

Plan finansowy Rady Rodziców 2017/2018 – Plan finansowy RR 2017-2018

Protokół nr 1 – Protokół nr 1 z dnia 25-09-2017

Protokół nr 2 – Protokół nr 2 z dnia 20-10-2017

Protokół nr 3 – Protokół nr 3 z dnia 06-11-2017

Protokół nr 4 – Protokół nr 4 z dnia 27-11-2017

Protokół z przeprowadzonej ankiety – Protokół ankieta

Porozumienie 1% – Porozumienie 1%

Apel 1% – Apel 1%

Protokół nr 5* – Protokół 5 z dnia 05-01-2018

Protokół nr 6* – Protokół nr 6 z dnia 08-02-2018

Protokół nr 7* – Protokół nr 7 z dnia 09-04-2018

Protokół nr 8* – Protokół nr 8 z dnia 07-05-2018

Protokół nr 9*- Protokół nr 9 z dnia 07-06-2018

Uchwała w sprawie wysokości składek na rzecz Rady Rodziców – Uchwała – wysokość składek 2018

Protokół nr 10*- Protokół nr 10 z dnia 29-06-2018

*Ze względu na ochronę danych osobowych oryginał protokołu wraz z załącznikami dostępny jest do wglądu w sekretariacie szkoły.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs na nazwę dla kącików wypoczynkowych

Drodzy uczniowie.

Rada Rodziców PSP nr 16 zachęca wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w ,,Konkursie na nazwę dla kącików wypoczynkowych”, które w pocie czoła przygotowywało wielu rodziców, i które niedawno stanęły na korytarzach. Mamy nadzieję, że podobają Wam się one i będą służyły jeszcze długo. Jesteśmy ciekawi Waszych propozycji, a najlepsze z nich zostaną nagrodzone. Przypominamy iż, aby wziąć udział w Konkursie oprócz wrzucenia do urny stojącej przy wejściu do szkoły swojej propozycji, należy poprawnie wypełnić Formularz zgłoszeniowy i zwrócić go do sekretariatu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17.10.2018 a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w dniu 16.11.2018 r.

Rada Rodziców PSP nr 16