Rada Wolontariatu

Rada Wolontariatu w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący: Emilia Kubus

Zastępca przewodniczącego: Kalina Piotrowicz

Sekretarz i łącznik z Samorządem Uczniowskim: Martyna Wojton

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza: Pani Małgorzata Witczak