Rada Wolontariatu

Rada Wolontariatu w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący: Emilia kl. VII

Zastępca przewodniczącego: Marta kl. VII

Skarbnik: Szymon kl. VIII

Łącznik z Samorządem Uczniowskim: Karolina kl. VIII

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza: Pani Małgorzata Witczak i Pan Klaudiusz Bialik