Rada Wolontariatu

Rada Wolontariatu w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący: Wanessa Czopek kl.IIIg

Zastępca przewodniczącego: Wiktoria Knopik kl.VI

Skarbnik: Julia Feruś kl.VI, Szymon Ogrodnik kl.VIII

Łącznik z Samorządem Uczniowskim: Emilia Płoskonka kl.VI

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza: Małgorzata Smalec-Witczak