“Własny program nauczania języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego w klasach 4-8” – Sandra Słota, Agnieszka Wientzek