“Własny program nauczania języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego w klasach 1-3” – Sandra Słota, Agnieszka Wientzek