Aktualności

Organizacja pracy szkoły w dniu 1 września 2021r.

Organizacja pracy szkoły w dniu 1 września 2021r.

Msza święta – godzina 8.00

W związku z obowiązującym stanem epidemii COVID-19, Uczniowie klas 2 – 8 wchodzą samodzielnie na teren szkoły , udając się do wyznaczonych klas.

Wyjątek stanowi Powitanie w murach szkoły Pierwszoklasistów, którzy na teren szkoły mogą wejść z 1 Rodzicem.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla klas 4 – 8 o godzinie 7.30 w salach lekcyjnych:

klasa sala lekcyjnawychowawca
4a36 ( II piętro )Pani Agnieszka Wientzek
5a35 ( II piętro )Pani Agnieszka Adamiak
7a22 ( I piętro )Pani Klaudia Zapotoczna
8a27 ( I piętro ) Pani Anna Pawłowicz
8b21 ( I piętro )Pani Sandra Słota

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla klas 1 – 3 o godzinie 9.10 w salach lekcyjnych:

klasa 1a – ślubowanie Pierwszaków w sali gimnastycznej, po zakończeniu uroczystości spotkanie z wychowawcą w sali 8

1a8 ( parter )Pani Anna Pawłowicz
2a7 ( parter )Pani Jolanta Lipińska
3a13 ( parter )Pani Iwona Stasiak

Written by - - 917 Views