Aktualności

Spotkanie z wychowawcami klas

Spotkanie z wychowawcami klas

Serdecznie zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas, które odbędą się w dniu 18 grudnia 2023r. (poniedziałek).

Spotkania będą dotyczyć informacji o postępach w nauce i o zachowaniu, informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz spraw bieżących.

Spotkania dla rodziców uczniów klas 1-4 odbędą się o godzinie 16.00, dla rodziców uczniów klas 5-7 o godzinie 16.45.

Klasa 1- sala 7 parter

Klasa 2 – sala 13 parter

Klasa 3 – sala 8 parter

Klasa 4 – sala 41 II piętro

Klasa 5 – sala 21 I piętro

Klasa 6 – sala 36 II piętro

Klasa 7 – sala 35 II piętro

Written by - - 309 Views