Aktualności

Rusza rekrutacja do klasy 1

Rusza rekrutacja do klasy 1

Rekrutacja podobnie, jak w latach poprzednich przebiega z wykorzystaniem systemu informatycznego. Zapisy potrwają do 12 kwietnia.

Rejestracja w elektronicznym systemie naborowym możliwa będzie od 20 marca do 12 kwietnia pod adresem: http://kedzierzynkozle.podstawowe.vnabor.pl

W systemie należy wprowadzić dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Zarejestrowane zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru wraz z załącznikami : karta na świetlicę szkolną, nauka religii oraz nauka języka mniejszości narodowej niemieckiego ( dokumenty do pobrania poniżej).

Rodzice przed wypełnieniem formularza powinni zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji. Szczegóły w załącznikach.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE

lp.rodzaj czynności terminy
1.Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców.20 marca 2023 r. godz. 9.00
2.Rejestracja w systemie rekrutacyjnym – wprowadzenie zgłoszeń/wniosków o przyjęcie przez rodziców.20 marca 2023 r. godz. 9.00 do 12 kwietnia 2023 r. godz. 15.00
3.Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym/złożenie podpisanego zgłoszenia w szkole obwodowej.od 20 marca 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r.
4.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.*25 kwietnia 2023 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.28 kwietnia 2023 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
15 maja 2023 r. godz. 9.00
7.Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.15 maja 2023 r. od godz. 9.00 do 19 maja 2023 r. godz. 15.00
8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.
26 maja 2023 r. godz. 9.00
Written by - - 305 Views