Aktualności

Kędzierzyn-Koźle, 18.02.2022r.

Rada Szkoły

Przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 16

W Kędzierzynie-Koźlu

Ul. Sławięcicka 96

47-230 Kędzierzyn-Koźle

Szanowni Państwo,

działając w imieniu i na rzecz Rady Szkoły przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu (os. Sławięcice)  zwracam się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe niezbędne do przeprowadzenia uroczystości związanej z nadaniem imienia i zakupem sztandaru.
Nauczanie dzieci w Sławięcicach rozpoczęło się jeszcze przed II wojną światową. W 1988 r. został przekazany do użytku nowy budynek szkoły. Jest on nowoczesny, zadbany, dobrze wyposażony, gwarantujący dobre warunki nauki i pracy. Natomiast w 2010 roku dobudowana została nowoczesna hala gimnastyczna. Wykwalifikowana i kreatywna kadra pedagogiczna dba o wysoki poziom kształcenia naszych uczniów. W codziennych działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych rozbudza zainteresowania uczniów, ich twórcze inspiracje, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i dbałość o swoje zdrowie. Szkoła ma na koncie wiele sukcesów o randze miejskiej, powiatowej i wojewódzkiej. Zwieńczeniem wszelkich podjętych przez nas starań i działań będzie nadanie szkole imienia i sztandaru. W mijającym roku szkolnym zakończyliśmy procedury związane z wyborem patrona szkoły. W wyniku demokratycznego głosowania na patrona wybrano Jana Pawła II.

Wybór Jana Pawła II na patrona Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 wiąże się ściśle z wartościami koncepcji pracy szkoły, a są nimi godność, zaufanie i odpowiedzialność. Respektowanie tych wartości prowadzi do kolejnych: szacunku, tolerancji i przyjaźni. Poszanowanie i otwartość na każdego człowieka są wartościami fundamentalnymi. Dialog, umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych, docenianie różnorodności kultur, ciekawość i nieodrzucanie nieznanego pozwalają nam w pełni się rozwijać. Podczas całego pontyfikatu Jan Paweł II wielokrotnie udowodnił, iż zależy mu na wzajemnym poznaniu się, szacunku i tolerancji dla różnych religii i wyznawców oraz dla osób niewierzących. Działalność społeczna i polityczna Jana Pawła II przyczyniła się do załagodzenia konfliktów w różnych regionach świata oraz doprowadziła do pokojowych przemian w Europie. Nasza szkoła od lat zaangażowana jest w wolontariat. Papież w wolontariacie widział szansę na pobudzenie ludzi do działania w atmosferze szacunku i otwartości.

Przed nami uroczystość nadania szkole imienia wraz z wręczeniem sztandaru, która odbędzie się 27 października 2022 roku. Środki finansowe na zakup sztandaru zbieramy samodzielnie. Ogromnym wsparciem są dla nas księża z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Każda, nawet najmniejsza kwota, pomoże nam w realizacji tak ważnego zadania. Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie finansowe.

My, ze swej strony zobowiązujemy się do opublikowania na stronie szkoły listy darczyńców wraz z podziękowaniem oraz zamieszczenie odpowiedniej informacji w mediach lokalnych.
Z góry bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za okazaną nam przychylność. 

Wpłat można dokonywać na konto Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu nr 45 1020 3714 0000 4202 0371 4904 z dopiskiem Rada Szkoły, bądź gotówką u księdza Mateusza Wieczorka.

z wyrazami szacunku

przewodnicząca Rady Szkoły

Agnieszka Adamiak

Written by - - 408 Views