Świetlica szkolna

DYŻURY NA ŚWIETLICY W DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

2 XI

6:00 – 9:15

Małgorzata Pyrsz

9:15– 12:30

Anetta Masalska

12:30 – 16:00

Ilona Szafarczyk

27 XII

6:00 – 9:15

Dawid Napieracz

9:15 – 12:30

Paweł Wietrzykowski

12:30 – 16:00

Klaudia Zapotoczna

18 IV

6:15 – 9:15

Klaudiusz Bialik

9:15 – 12:30

Iwona Stasiak

12:30 – 16:00

Małgorzata Smalec – Witczak

19 IV

6:00 – 9:15

Sandra Słota

9:15 – 12:30

Agnieszka Adamiak

12:30 – 16:00

Teresa Podoborożna

23 IV

6:00 – 9:15

Jolanta Lipińska

9:15 – 12:30

Sabina Klyta

12:30 – 16:00

Marta Wiśniewska

egzaminy gimnazjalne

6:00 – 11:00

Po powołaniu komisji egzaminacyjnych (14 nauczycieli + 1 dyżurny na korytarzu) dyżury dla pozostałych nauczycieli do 14:00 ustali pedagog)

12:30 – 16:00

Iwona Stasiak

egzaminy ósmoklasisty

6:00 – 11:00

Po powołaniu komisji egzaminacyjnych (8 nauczycieli + 1 dyżurny na korytarzu) dyżury dla pozostałych nauczycieli do 14:00 ustali pedagog)

12:30 – 16:00

Iwona Stasiak

2 V

6:00 – 9:15

Anna Burzan

9:15 – 12:30

Anna Pawłowicz

12:30 – 14:00

Katarzyna Wąsowicz

14:00 – 16:00

Katarzyna Wrona