Aktualności

Czas na podsumowanie mijającego roku szkolnego

W dniu dzisiejszym tj. 21 czerwca w naszej szkole zostały wręczone nagrody, stypendia i podziękowania.

Komisja stypendialna przyznała 7 stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i dodatkowe osiągnięcia. Wyróżnieni zostali: Maciej Malcherczyk, Aleksandra Weisser, Zuzanna Nowak, Grzegorz Drążek, Julia Degner, Alicja Szyndzielorz oraz Lena Weisser.

Był też czas na wyróżnienia i podziękowania za pracę na rzecz wolontariatu, Małego Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Uczniowskiego.

Podziękowania otrzymali również uczestnicy Olimpiady „Młodzi Przedsiębiorcy” finansowanego z funduszy Dugnad.

Zostały podane również wyniki głosowania na Rzecznika Praw Ucznia, którym został pan Krzysztof Kucharski oraz na opiekunów Samorządu Uczniowskiego, którymi zostały pani Anna Burzan i Agnieszka Wientzek.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy, dziękujemy za pracę i życzymy dalszych sukcesów.

Written by - - 277 Views