Aktualności

Rekrutacja do klasy 1 w roku szkolnym 2022/2023

Rekrutacja do klasy 1 w roku szkolnym 2022/2023

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu informuje o rozpoczynającej się rekrutacji do klasy 1 dla dzieci z rocznika 2015.

Rekrutacja do szkoły będzie prowadzona w elektronicznym systemie pod adresem:

http://kedzierzynkozle.podstawowe.vnabor.pl

Rejestracja zgłoszenia / wniosku do szkoły trwa od 21 marca 2022r. ( poniedziałek ) od godziny 9.00 do 11 kwietnia 2022r.( poniedziałek ) do godziny 15.00

Instrukcja dla Rodziców

KROK 1.  Przejdź na stronę: http://kedzierzynkozle.podstawowe.vnabor.pl

KROK 2.  Przy pierwszym logowaniu kliknij w kafelek „ ZGŁOŚ  KANDYDATURĘ ”

KROK 3.  Wypełnij poprawnie zgłoszenie / wniosek do szkoły podając dane dziecka oraz swoje ( rodzica / prawnego opiekuna)

WAŻNE ! Rodzicu pamiętaj !

 • Używaj polskich liter –  Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż
 • Używaj pełnych nazw ulic
 • Nie używaj drukowanych liter
 • Nie używaj spacji w nazwie miejscowości   Kędzierzyn-Koźle
 • Nie używaj kafelka „Wstecz”

KROK 4.  Po poprawnym wypełnieniu danych system wskaże dwie możliwości: 

 • REKRUTACJĘ  OBWODOWĄ –  Publiczną Szkołę Podstawową nr 16 w Kędzierzynie-KoźluNazwy ulic wchodzących w skład obwodu PSP 16 : 8 Marca, Adama Asnyka, Bajkowa, Stefana Batorego, Ignacego Daszyńskiego, Edwarda Dembowskiego, Księdza Amanda Droni, Josepha von Eichendorffa, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Poli Gojawiczyńskiej, Kameralna, Jana Kasprowicza, Roberta Kocha, Hugo Kołłątaja, Książąt Opolskich, Mała Niezdrowicka, Władysława Orkana, Powstańca Filipa Pili, Aleksandra Puszkina, Sadowa, Serdeczna, Sławięcicka, Spacerowa, Stanisława Staszica, Szczęśliwa, Szpaków 2a, Księdza Piotra Ściegiennego, Świerkowa, Kazimierza Przerwy Tetmajera, Księdza Jana Twardowskiego, Kornela Ujejskiego, Walerego Wróblewskiego, Wydmowa, Zielna, Narcyzy Żmichowskiej

 • REKRUTACJĘ  OTWARTĄ – wybór innej szkoły podstawowej na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle (dotyczy to rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do innej szkoły niż szkoła obwodowa tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu)

KROK 5. Po wyborze SZKOŁY zostanie wygenerowane zgłoszenie / wniosek. Należy je wydrukować wraz z załącznikami znajdującymi się poniżej, podpisać przez oboje rodziców / prawnych opiekunów ( bardzo istotne, aby na dokumentach widniał podpis obojga rodziców / prawnych opiekunów ) oraz dostarczyć do szkoły:

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły :

 1. Zgłoszenie do szkoły obwodowej w Kędzierzynie-Koźlu.
 2. Oświadczenie dotyczące udziału ucznia w zajęciach z religii / etyki.
 3. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 4.  Wniosek o objęcie ucznia nauką  języka mniejszości narodowej – język niemiecki.

Dziecko spoza obwodu szkoły :

 1. Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły podstawowej w Kędzierzynie-Koźlu.
 2. Według posiadanych informacji rodziców : Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa  do szkoły, Oświadczenie miejsca pracy w obwodzie szkoły, Oświadczenie dotyczące zamieszkiwania krewnych w obwodzie szkoły.
 3. Oświadczenie dotyczące udziału ucznia w zajęciach z religii / etyki.
 4.  Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 5.  Wniosek o objęcie ucznia nauką języka mniejszości narodowej – język niemiecki.
 6.  Deklaracja potwierdzenia woli pozostania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 prowadzonej przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.

Druki do pobrania:

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO KLAS I  PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE

Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców 21 marca 2022 r. godz.9.00
 2Rejestracja w systemie rekrutacyjnym – wprowadzenie zgłoszeń/wniosków o przyjęcie przez rodziców. 21 marca 2022 r. godz. 9.00 do 11 kwietnia 2022r. godz.15.00
 3Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym/złożenie podpisanego zgłoszenia w szkole obwodowej.od 21 marca 2022 r. do 11 kwietnia 2022 r
 4Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych16 maja 2022 r. godz. 9.00
 5Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.16 maja 2022 r. od godz. 9.00 do 20 maja 2022 r. godz. 15.00
 6Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.24 maja 2022 r. godz. 9.00

Written by - - 729 Views