Zarządzenie dyrektora szkoły nr 14/2020/2021 z dnia 20.10.2020r. w sprawie organizacji zajęć na platformie Office 365 dla uczniów przebywających na kwarantannie oraz w przypadku przejścia szkoły na nauczanie zdalne lub hybrydowe