Plan zajęć pozalekcyjnych

Zajęcia pozalekcyjne rok szkolny 2018/2019

Godz.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

0.

 Kółko j. angielskiego
kl. Vb – VIII, 3g
(M. Wiśniewska)

 Kółko j. angielskiego
kl. IV – Va
(K. Wrona)

 Kółko matematyczne kl. VIII, 3g
(kółko co drugi tydzień,
na przemian kl. 8/kl. 3g) (A. Burzan)

 Kółko matematyczne kl. IVa, IVb, Va, Vb, VII (T. Podoborożna)

1.

2.

3.

 

4.

5.

6.

Kółko matematyczno – polonistyczne
kl. Ia (S. Klyta)

ZDW
kl. Ib (M. Pyrsz)

ZDW
kl. Ia (S. Klyta)

ZDW
kl. IIa (J. Lipińska)

 Kółko matematyczno – polonistyczne
kl. Ib (M. Pyrsz)

Kółko plasyczne
kl. I-II
(I. Szafarczyk)

7.

Kółko polonistyczne
Kl. Va
(M. Szyndzielorz)

Kółko matematyczno – polonistyczne
kl. IIa (J. Lipińska)

8.

Klub Odkrywców Niemieckiego
kl. IV-VIII, 3g
(S. Słota)

Konsultacje z fizyki
(M. Łozińska)

Kółko humanistyczne
kl. 3g (A. Masalska)

Kółko teatralne
(P. Kluger – Szymkowiak)

Kółko muzyczne/Konsultacje z geografii
 kl. IV-VIII, 3g
(A. Pawłowicz)

Kółko humanistyczne
kl. VIII
(A. Adamiak)

Kółko informatyczne
kl. IV-VIII, 3g
(K. Zapotoczna)

Sekcja Młodych Ratowników
kl. IV-VIII, 3g
(K. Bialik, D. Napieracz)

 Szkolny Klub Wolontariusza/ Konsultacje z przyrody, biologii i chemii
(M. Witczak)

UWAGA!!!

  1. Kółko taneczne w czasie zajęć świetlicowych, w terminach i godzinach uzgodnionych z nauczycielem, p. Iwoną Stasiak.

  2. Cheerleaderki – zajęcia raz w tygodniu w godzinach wspólnie ustalonych przez dziewczynki i prowadzącego, p. P. Wietrzykowskiego.