Odkrywcy Sekretów Nauki 9.1.1

„Odkrywcy Sekretów Nauki” – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020
Wsparcie ucznia – Zajęcia wyrównawcze (pozalekcyjne) dla uczniów SP

Celem projektu RZPWE 9.1.1  jest m.in:

„podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Cel realizowany będzie poprzez m.in.:

Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących: kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów, wychowanków lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.