“Laboratorium języka polskiego – planowanie, współpraca, odpowiedzialność, samodzielność, refleksja. Plan daltoński na lekcjach języka polskiego” – Magdalena Szyndzielorz