Informacje dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie pandemii koronawirusa

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Szkoła z TVP https://www.tvp.pl/47304588/szkolaztvp

Najważniejsze informacje:

Uczniowie, którzy nie mają dostępu do odpowiedniego sprzętu i Internetu, 2 razy w tygodniu będą mogli odbierać przygotowane dla nich materiały w formie papierowej: poniedziałek, czwartek od 10:30 – 15:00. Odbiór należy potwierdzić podpisem.

Podstawą frekwencji ucznia jest fakt jego zalogowania się w danym dniu na platformie

Nauczyciele, uwzględniając zaplanowany przez siebie temat (obejmujący wyłącznie podstawę programową), tak planują zadania, by były dostosowane do czasu pracy z uczniami (ok. 2 godzin nauki dziennie, w tym nie więcej niż 45 minut z komputerem w kl. 1 -3 ;   ok. 4  h nauki dziennie, w tym nie więcej niż 60 minut z komputerem w klasach 5, ok. 5 – 6 h dziennie w klasach 6 – 8,  w tym nie więcej niż 1,5h z komputerem).

Pedagog pełni dyżur w aplikacji Teams: poniedziałek 8:00 – 11:00; wtorek 8:00 – 13:30; środa 14:00 – 15:00; czwartek 8:00 – 9:00 oraz 10:00 – 11:00; piątek 9:00 – 10:30

Psycholog pełni dyżur w aplikacji Teams w środy 11:00 – 15:00 począwszy od 30.03.2020r.

Nauczyciel informatyki jest dostępny dla uczniów codziennie od 9:00 do 13:00 w Teams.