Klimatyczna klasa

              1 B

   Uczniowie tej klasy uczestniczą w projekcie    KLIMATYCZNA KLASA

 

Projekt Klimatyczna Klasa rozwija kompetencje społeczne uczniów na lekcjach przyrodniczych!   Jak wyglądałoby życie na Ziemi bez drzew? Jak w prosty sposób sprawdzić, czy powietrze, którym   oddychamy,    jest czyste? Czy o klimat można dbać? Trzeba! Zwłaszcza o klimat panujący w klasie!  W ramach projektu zrealizujemy ciekawe lekcje przyrodnicze w którym uczestniczą dzieci z klasy Ib.

 

 

Temat 1 : Jak wspólnie zapracować na sukces?

Dzieci zostały podzielone na trzy grupy czteroosobowe. Przeprowadziłam zabawę “Kto pierwszy, ten lepszy” , która pokazała dużą sprawność i zrozumienie tematu. Dzieci otrzymały wszystkie potrzebne materiały do zbudowania” jajkodromu”. Początkowo zastanawiały się jak podejść do tematu.  Efekt końcowy był jednak doskonały. Wszystkie grupy zbudowały solidny “jajkodrom”, który przetrwał lot z dwumetrowej wysokości. Po pracach konstrukcyjnych dzieci opowiadały o swoich wrażeniach podczas pracy. Następnie obejrzały film, po którym dowiedziały jakie role można pełnić w grupie podczas wykonywania pewnego zadania, aby osiągnąć wspólny cel.

 

Temat 2: Dlaczego na Ziemi jest coraz cieplej?

Przed przystąpieniem do dalszej części zajęć dzieci wypowiadały się na temat tego, jak ich rodzice czy dziadkowie kiedy byli dziećmi wspominali warunki pogodowe podczas świąt Bożego Narodzenia . Poprzez zabawę w “atmosferę” próbowałam wyjaśnić jak promienie słoneczne wędrują w atmosferze. Zabawa z chustą pozwoliła dzieciom zrozumieć to, że w sytuacji gdy gazów cieplarnianych jest coraz więcej, temperatura na Ziemi może wzrosnąć – tak jak pod chustą. Oglądając obrazki dzieci przypomniały sobie, co to jest dwutlenek węgla, który może powstać naturalnie i sztucznie w wyniku działalności człowieka. Grupa bardzo dobrze poradziła sobie z segregowaniem  ilustracji, rozumiejąc ten proces. Na koniec dzieci dowiedziały się, że przez własne działanie można zatrzymać zmiany klimatyczne- zredukować emisję dwutlenku węgla.

 

Temat 3: Czy samochody ogrzewają miasta ?

Zajęcia rozpoczęły się projekcją filmu edukacyjnego o wpływie transportu na zmiany klimatyczne. Dzieci z zaciekawieniem słuchały informacji i bardzo dobrze poradziły sobie z zadawanymi pytaniami. Doświadczenie przeprowadzone z czarną kartką papieru pozwoliły zrozumieć dzieciom, że w centrum miasta jest cieplej. Poprzez wyjaśnienie jak oddziałuje miejska ciepłota dzieci zrozumiały, że samochody mogą ogrzewać miasta ( wcześniej wydawało im się to niemożliwa). Na zajęciach dzieci, również dowiedziały się w jaki sposób samochody zanieczyszczają powietrze. Drugie doświadczenie pozwoliło im zobaczyć jak jeżdżące samochody wzburzają kurz i pył, który gromadzi się w miastach z fabryk, zakładów, domostw i spalin samochodowych tworząc smog , który nie pozwala na swobodny przepływ powietrza. Kolejne doświadczenie ze włożeniem dłoni do foliowej torebki pozwoliło zrozumieć, dlaczego w mieście temperatura powietrza jest wyższa, i że pyły działają niczym szklarnia, powodując podwyższenie poziomu gazów cieplarnianych. Zajęcia  podsumowaliśmy tym, że powinnyśmy w miarę swoich możliwości w mieście wybierać transport bardziej przyjazny środowisku.

 

Temat 4: Jaka rolę drzewa  odgrywają w mieście?

 

Temat 5 : Co porosty mówią o jakości powietrza?

 

Temat 6 : Skąd biorą się orkany?


Temat 7:  Jak z butelek powstają bluzy polarowe? 

Podczas zajęć dzieci wykonywały zabawki z surowców wtórnych.