IVb

j. polski – miedzy-nami-kryteria-oceniania-dla-4-klasy-sp-pdf

j. angielski – PZO IV-VIII 2018-19

j. mn – j. niemiecki – PZO_kl.IV_VIII

historia – PZO historia kl.IV a, b

matematyka – PZO mat. 4

przyroda – wymagania przyrody kl.4

technika – PZO 4-6 zaj.tech

plastyka – PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI 201819

muzyka – PZO MUZYKA..

wychowanie fizyczne – KRYTERIA OCENIANIA DLA KLAS 4

religia – PZO RELIGIA 2018

informatyka – PZO 4-8 zaj_komp.