IIIg

j. polski – PZO Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III

j. angielski – PZO- gimnazjum 2018-19

j. niemiecki – PZO_kl._III_gim

historia – PZO historia kl.III gimnazjum

wiedza o społeczeństwie – PZO WOS GIM

matematyka – pzomatgim

biologia – WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA kl.3g

chemia –chemia-3

fizyka – PZO fizyka klasa 3

geografia – PZO-GEOGRAFIA. 2018

edukacja dla bezpieczeństwa – PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA 3 GIM

plastyka – PZO Plastyka gimnazjum

wychowanie fizyczne – KRYTERIA OCENIANIA DLA KLAS 3 GIM

religia – PZO RELIGIA 2018

informatyka – PZO Gim informatyka