Aktualności

Uwaga na żmije ! ! !

W związku z możliwością  pojawienia się na terenach Kędzierzyna-Koźla prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. W przypadku zauważenia osobnika tego gatunku, obowiązuje zakaz zbliżania się do niego, umyślnego zabijania, okaleczania, chwytania, płoszenia oraz umożliwienie mu swobodnego powrotu na przyległe tereny leśne

W razie wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia należy wezwać Straż Miejską nr 986

Pierwsza pomoc w razie ukąszenia Żmii

Pierwsza pomoc polega na obmyciu zranienia zimną wodą i unieruchomieniu kończyny, najlepiej poniżej poziomu ciała. Wskazane jest ochłodzenie kończyny za pomocą woreczków z lodem, okrycie poszkodowanego ( zapewnienie komfortu termicznego).

Zasadniczym postępowaniem jest podanie surowicy przeciwko jadowi żmii i chirurgiczne opracowanie rany. Podanie surowicy jest skuteczne do 20 ( max. 24 ) godzin po ukąszeniu.

Written by - - 437 Views