Aktualności

14 maja 2021 roku OTRZYMALIŚMY TYTUŁ „SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ”

14 maja 2021 roku OTRZYMALIŚMY TYTUŁ „SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ”

Link do artykułu na temat naszej konferencji:

https://sus.ceo.org.pl/calosciowy-rozwoj-szkoly/o-dzialaniu/aktualnosci/konferencja-upowszechniajaca-w-ramach-programu

Aleksandra Cupok – Kokoszka, trener i asystent szkoły w programie CRS1 i CRS2:

Wiosną 2017 roku szkoła przystąpiła do programu Całościowy Rozwój Szkoły, który realizowano pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie i Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności im. prof. Zbigniewa Brzezińskiego. Przez 4 lata pracowano intensywnie pod kierunkiem trenera, asystenta szkoły.

Inicjatorką wszystkich działań była i jest dyrektor szkoły – Magdalena Szyndzielorz. Początek był tradycyjny – szkoła z potencjałem weszła w nowy program edukacyjny. Tu skończyła się szablonowość. Społeczność szkoły zaczęła mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami. Wiele działo się w życiu zawodowym (strajk nauczycieli, zmiany w kadrze). Były sukcesy, radości, niepowodzenia i pandemia. Te cztery lata to opowieść o wytrwałości, cierpliwości  i odpowiedzialności. O konsekwencji, sile i walce z własnymi słabościami.  To opowieść pisana dzień pod dniu, godzina po godzinie w czasie zwykłej niezwykłej pracy nauczycieli, uczniów i rodziców.

Podsumowaniem była konferencja upowszechniająca, która odbyła się 14 maja  2021r., niestety w formie online. Wzięli w niej udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu, nauczyciele PSP nr 16, nauczyciele z Kędzierzyna – Koźla, trenerzy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, dyrektor i grono pedagogiczne z partnerskiej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliczce oraz dyrektorzy i nauczyciele z innych miejscowości. Konferencja pokazała, że pracując razem, można wszystko. Dyrektor szkoły  i liderki OK: Jolanta Lipińska, Marta Wiśniewska, Klaudia Zapotoczna wraz z innymi zaangażowanymi nauczycielami na bazie strategii oceniania kształtującego uszyli program na miarę potrzeb i możliwości szkoły. Wielu z nich pracowało tak zarówno w czasie nauki stacjonarnej, jak i w trakcie czasowego ograniczenia szkoły. Materiały i lekcje zaprezentowane podczas konferencji są dowodem na to, że można, że się da, że warto. Dziękuję kadrze pedagogicznej za ciągłe udowadnianie, że każdą trudność można pokonać, że warto podejmować nowe wyzwania, bo mocny zespół do dobra szkoła.

To, na co zwrócili uwagę, co docenili dyrektorzy i nauczyciele z innych szkół:
  1. Zaangażowanie całej kadry w działania z uczniami;
  2. Różnorodność stosowanych metod w pracy z uczniami w czasie nauki stacjonarnej i zdalnej;
  3. Dostosowanie form i metod pracy do możliwości i potrzeb uczniów w różnym wieku;
  4. Widoczne efekty pracy po stronie uczniów (reagują naturalnie, stosują się do proponowanych form pracy);
  5. Pomysłowość, pracowitość, cierpliwość widoczna w czasie prowadzonych zajęć z uczniami;
  6. Brak ocen na etapie uczenia się i monitorowania efektów wypracowanych na zajęciach działań;
  7. Współpraca zespołu i dyrektora.
Written by - - 166 Views
ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST