Aktualności

Mamy kandydatów na patrona naszej szkoły

Społeczność szkolna wybrała swoich kandydatów na patrona PSP 16. Oto oni: 

JAN PAWEŁ II

ROBERT KOCH

KAWALEROWIE ORDERU UŚMIECHU

My, nauczyciele, jesteśmy bardzo dumni z uczniów, którzy zaangażowali się w to ważne dla szkoły, a przede wszystkim dla nich samych wydarzenie. Nie bez znaczenia jest tu również aktywność Rady Szkoły i Rady Rodziców. Mnie jako dyrektora cieszy niezmiernie fakt, że Rada Szkoły, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski i Rada Pedagogiczna wykazała się jednomyślnością, a co za tym idzie, organy te pokazały, iż potrafią ze sobą współpracować. Zgodnie z wolą tychże organów, patrona szkoły będzie wybierała cała społeczność szkolna: uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy. Jak to powiedział przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: „Szkoła to takie małe państwo, którego obywatelami są uczniowie, rodzice, nauczyciele. Przed tymi obywatelami są wybory.” Uczniowie, dzieci żyją i cieszą się wyborami patrona szkoły, dorośli nie powinni im psuć tej radości.

Rodzice opowiedzieli się za wstrzymaniem wyborów, ale Samorząd Uczniowski, a więc Ci, którzy są najważniejsi w szkole, sprzeciwili się takiej decyzji. Stając więc po stronie dzieci, które w szkole są najważniejsze, Rada Pedagogiczna postanowiła, by nie zawieszać całkowicie działań, a rozciągnąć je jedynie w czasie, zwłaszcza, że każdy z organów już dokonał wyboru swojego kandydata na patrona szkoły:

Uczniowie: Jan Paweł II

Rodzice: Robert Koch

Nauczyciele: Kawalerowie Orderu Uśmiechu

Uczniowie nadal będą pracowali z nauczycielami nad poznawaniem wszystkich 3 kandydatów na patrona szkoły: klasy 1-3 stacjonarnie, a klasy 4-8 online. Na stronie szkoły pojawią się trzy zakładki, w których Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski będą mogli zamieszczać informacje na temat swoich kandydatów, będą promować ich sylwetki, pamiętając przede wszystkim o tym, by zwracać uwagę na wartości, jakimi kierowali się w swoim życiu kandydaci na patronów, gdyż nie o samą nazwę szkoły chodzi, ale o wartości i wychowanie. Te działania będą kontynuowane jeszcze po powrocie uczniów do szkoły. Z kolei sam termin wyborów patrona szkoły przesuwamy w czasie o tyle, o ile to będzie konieczne, by odbyły się one tak, jak planowaliśmy w należytej oprawie wyborczej z zachowaniem zasady równości, tajności i bezpośredniości. Każdy uczeń, każdy rodzic i każdy nauczyciel/pracownik szkoły będzie mógł oddać jeden głos. Termin uroczystości nadania imienia szkole Rada Szkoły uzgodni z organem prowadzącym po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Radę Miasta Kędzierzyn – Koźle.

Uczniowie i nauczyciele dołożą wszelkich starań, by dzień ten był wyjątkowym świętem dla całej społeczności Sławięcic.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna PSP nr 16 w Kędzierzynie – Koźlu

Written by - - 524 Views
ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST