Aktualności

Nauczanie zdalne – klasy 4-8 – od dnia 22.10.2020r.

Szanowni Państwo, Rodzice i Uczniowie

            W związku ze zwiększającą się ilością uczniów kierowanych na kwarantannę i nadzór epidemiologiczny w ostatnim czasie informuję, że z dniem 22.10.2020r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla klas: 4a, 6a, 7a, 7b, 8a. Zajęcia zostają zawieszone do 06.11.2020r. Oznacza to, że w tym okresie zajęcia w klasach 4 – 8 realizowane będą zdalnie. Klasy 1 – 3 mają lekcje w szkole.

Na tę decyzję, która nie jest oczywiście dobrym  rozwiązaniem w odniesieniu do dydaktyki ( ale lepszego nie znamy) ani panaceum na rozszerzającą się pandemię, wpływają również informacje od uczniów o problemach z dojazdami do szkoły, powtarzających się dla całych rodzin kolejne dni kwarantanny, ponieważ rodzeństwo i rodziny uczą się i pracują w różnych środowiskach, jak również stresie i napięciu wobec zagrożenia zakażeniem.

Opinię sanepidu otrzymaliśmy w godzinach popołudniowych. W związku z tym jutrzejszy dzień dla uczniów klas 4 – 8 przeznaczamy nie na lekcje, ale na zorganizowanie się. Nauczyciele zaś do końca przygotują platformę Office 365 oraz pomogą w nowym usytuowaniu klas 1 – 3 w szkole tak, by uczniowie poszczególnych klas mieli ze sobą jak najmniejszy kontakt.

Prosimy by jutro uczniowie klas 4 – 6 między 8:30 a 9:30, uczniowie klas 7 – 8 między 9:30 a 10:30:

  1. zabrali ze szkoły wszystkie potrzebne książki, zeszyty, ćwiczenia, przybory na plastykę, technikę;
  2. opróżnili szafki w szatni.

Jutro chcemy też wydać potrzebny sprzęt, poinstruować jak z niego korzystać, podpisać umowy użyczenia. Wydajemy jutro 14 tabletów z Internetem, komputer. 11 tabletów zabezpieczamy dla klas 1-3 , gdyby zdalne weszło też do tych klas. Zabezpieczamy, nie wydajemy. Każdy uczeń będzie miał zapewniony dostęp do sprzętu, zgodnie z informacjami, jakie Państwo przekazali odnośnie posiadanego przez Was sprzętu. Każdy uczeń będzie zatem mógł brać udział w lekcji online. Nie będzie tłumaczenia, że nie mogę, bo w tym czasie korzysta brat lub siostra. Jutro do godziny 15:00  przekażemy Państwu dokładne informacje o długości lekcji i czasie. Dziś do godziny 20:00 skontaktujemy się z rodzicami 14 uczniów, którym wypożyczymy tablety z Internetem.

            Kto z Państwa słuchał obrad Sejmu, ten wie, że od poniedziałku na zdalne przechodzą wszyscy uczniowie klas starszych szkół podstawowych. Jutro premier poinformuje, czy będą to klasy 4 – 8 czy 6 -8. Gdyby były to klasy 6 – 8 to w przypadku naszej szkoły klasa 4  do 06.11. nadal pozostaje  na zdalnym nauczaniu.

Z wyrazami szacunku, życząc zdrowia, dyrektor szkoły, Magdalena Szyndzielorz

Written by - - 13097 Views