Aktualności

Legitymacje szkolne

Zwracamy się z prośbą o zebranie legitymacji przez Przewodniczących klas i dostarczenie wszystkich dokumentów do sekretariatu szkoły.

Pojedyncze legitymacje nie będą podbijane.

Przypominamy, że ważność legitymacji kończy się 30 września 2020r.

Rodzice uczniów klasy 1 mogą składać jedno opisane zdjęcie do sekretariatu szkoły lub wychowawcy klasy.

Written by - - 167 Views