Aktualności

Szanowni Nauczyciele, Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Przed wakacjami przez trzy miesiące musieliśmy prowadzić nauczanie na odległość. Był to czas wymagający od wszystkich wyjątkowej odpowiedzialności, zwłaszcza dla rodziców, którzy zostali obarczeni dodatkowymi zadaniami edukacyjnymi, przy jednoczesnym wykonywaniu obowiązków zawodowych i domowych. Nasza szkoła od początku ogłoszenia w kraju lockdownu podjęła działania mające na celu dostosowanie pracy z uczniami do rzeczywistości epidemicznej. Wkrótce kończą się wakacje. Uczniowie 1 września wrócą do szkoły, która w tym czasie troszkę się zmieniła. Wyremontowana została piwnica, korytarz na parterze, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne. Mamy nowy sprzęt w pracowni komputerowej. Wkrótce będzie też boisko, tory przeszkód i gry przed szkołą, nowe ławki, stoliki i stojaki rowerowe. Jednak najważniejsze jest to, by wszyscy Państwo byli zdrowi i nikt nie stracił pracy z powodu koronawirusa.

         Niestety nadal pozostajemy w świecie zagrożonym COVID 19. Dzieci i nauczyciele wracają do szkół, oby na jak najdłużej. Na ten moment będzie to nauczania stacjonarne prowadzone przy zaostrzonych rygorach sanitarnych, specjalnych procedurach, z którymi można, a nawet trzeba, zapoznać się na stronie internetowej szkoły w zakładce : Praca szkoły na czas pandemii. Bez względu na to, jakie jest Państwa prywatne stanowisko w kwestii pandemii, proszę o ścisłe przestrzeganie wprowadzonych procedur i zasad. Wszystkie znajdziecie w/w zakładce. Zmieniło się wiele, począwszy od godzin lekcyjnych, pierwsza lekcja będzie rozpoczynała się teraz o 7:30. Wprowadzony został nowy rozkład dzwonków.

Dopóki GIS nie wyda nakazu noszenia osłony twarzy przez uczniów, nauczycieli, pracowników, nie mają oni takiego obowiązku. Zaleca się jednak, by uczniowie, nauczyciele i pracownicy nosili maseczki, przyłbice, zwłaszcza ci, którzy znajdują się grupie ryzyka ze względu na wiek lub dodatkowe schorzenia. Poza tym kształtuje to u uczniów nawyk zasłaniania ust i nosa. Rodzic lub osoba postronna, która chce wejść na teren szkoły, musi mieć zasłonięte usta i nos, w przeciwnym razie nie zostanie wpuszczona.

Ponadto poszczególne klasy mają wszystkie lekcje w 1 przypisanej sali. Wyjątek stanowią lekcje chemii, fizyki, wf i informatyki. Zajęcia te odbywają w pracowni fizyczno-chemicznej, informatycznej lub na hali sportowej, boisku szkolnym. Jeśli uczniowie muszą zmienić salę pamiętają o ruchu: wchodzimy klatką schodową od strony wejścia głównego, schodzimy klatką schodową od strony boiska. Tak samo muszą poruszać się wszystkie osoby przebywające w budynku szkoły.

Wszystkie informacje dotyczące procedur, zasad pracy, nowego rozkładu lekcji i przerw, zajęć stacjonarnych, hybrydowych i zdalnych (które mogą z konieczności zostać wprowadzone) znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły

Istotną zmianą jest również praca świetlicy. W tym roku będzie działała ona od 6:30 i przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców, którzy oboje pracują do południa lub samotnych rodziców, którzy pracują do południa. Pierwszeństwo będą miały dzieci, których rodzice pracują w służbach medycznych lub mundurowych. Nowe karty zgłoszeń do świetlicy należy pobrać z sekretariatu lub ze strony szkoły i wrzucić do skrzynki przy wejściu głównym do 27 sierpnia. Na świetlicę przyjmujemy wyłącznie uczniów z klas 1-3.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w każdej chwili może powrócić nauczanie zdalne dla chętnych rodziców uczniów klasy 1a w dniu 26 sierpnia po spotkaniu z wychowawcą odbędzie się szkolenie z Office 365.

Inaczej niż do tej pory odbędzie się także rozpoczęcie roku szkolnego:

8:00 – spotkanie uczniów klas 6 – 8 z wychowawcami (6a – s. 36, 7a – s. 27, 7b s. 22, 8a – s. 21)

8:30 uroczysta Msza św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

po Mszy św. ok. 9:40 spotkanie uczniów klas 1–4 z wychowawcami (4a–s.35, 3b–s.8, 3a–s.15, 2a- s.13; 1a – świetlica, na której odbędzie się ślubowanie, po ślubowaniu s. 7)

Plany lekcji na poszczególnych klas znajdują się w zakładce: Plan lekcji.

UWAGA! Do szkoły mogą wejść tylko i wyłącznie rodzice uczniów kl. 1-4 (1 rodzic + 1 dziecko). Rodzic, który nie będzie miał zasłoniętych ust i nosa, nie zostanie wpuszczony do szkoły. Konieczne jest zdezynfekowanie rąk i zachowanie dystansu społecznego. Po wejściu do szkoły należy bezpośrednie udać się do sali, nie tworzyć skupisk na korytarzach.

dyrektor szkoły, Magdalena Szyndzielorz

Written by - - 629 Views