Aktualności

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ SZKOŁĘ W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ SZKOŁĘ W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

  1. We wszystkich klasach przeprowadzono zajęcia na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
  2. Wywieszono w widocznych miejscach na terenie szkoły oraz w toaletach instrukcje dotyczące mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.
  3. Zakupiono dodatkowe środki dezynfekujące.
  4. Nauczyciele i pracownicy, którzy są chorzy, przeziębieni, są na L4.
  5. Nie organizuje się wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa.
  6. Na bieżąco sprawdzane są komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia

UWAGA!

Apelujemy do rodziców, by nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

Jeśli uczeń lub rodzic nie miał kontaktu z chorą osobą, nie ma powodu do obaw.

Jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, rodzic powinien bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Rodzicowi dziecka do 8. roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły należy się zasiłek opiekuńczy.

Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej: 77 482 39 60

Written by - - 259 Views