Aktualności

Zmiany statutowe

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie
Rada Rodziców złożyła do Rady Szkoły, składającej się z przedstawicieli rodziców, nauczycieli i uczniów, wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły. Dotyczą one przede wszystkim korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. Rada Szkoły rozpatrzyła wniosek pozytywnie.
Statut ze zmianami obowiązuje od 10.10.2019 r. W załączniku wykaz najważniejszych zmian oraz przypomnienie niektórych zasad obowiązujących w szkole (na czerwono wprowadzone zmiany). Tekst całego dokumentu znajduje się na stronie szkoły w zakładce „Prawo wewnątrzszkolne”.

Written by - - 201 Views