Aktualności

Składka na Radę Rodziców w roku 2019/2020

Szanowni Rodzice,

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wpłatę składki na komitet rodzicielski w kwocie 30 złotych.
Niniejszym informujemy, że wpłata jest dobrowolna.

Jeżeli mają Państwo więcej niż dwoje dzieci w szkole to trzecie i kolejne jest zwolnione z opłat.

Składke można wpłacać na trzy sposoboy :

1. U przedstawiciela rady rodziców każdej klasy do końca października,

2. Na najbliższej  wywiadówce ( 28.10.2019r.),

3. Przelew na rachunek  bankowy  PKO BP  58 1020 3714 0000 4002 0371 5059 podając w tytule  imię ,nazwisko i klasę, do której dziecko uczęszcza.

Written by - - 166 Views