Aktualności

Spotkania z Rodzicami

Spotkania z Rodzicami

Drodzy Rodzice, przypominamy o poniedziałkowych zebraniach ( 09.09.2019r.)

Tematyka zebrania:

1. Plan pracy szkoły.
2. Informacja wychowawcy klasy o planie pracy wychowawczej.
3. PZO i ocenianie zachowania
4. Procedura udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
5. Klasa 8 – deklaracje wyboru języka na egzaminie ósmoklasisty
6. Ubezpieczenie
7. Wybór Rady Klasowej Rodziców
8. Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
9. Dystrybutory wody w klasach 1 – 3
10. Strefa rodzica od 1 X
11. Zmienne obuwie
12. Umawianie się na rozmowy z nauczycielem przez e-dziennik lub e-mail
13. Wycieczki klasowe

Serdecznie zapraszamy

Written by - - 108 Views